Skip to main content
Spolek vinařů

Dunajovské kopce

Základní myšlenka

Dunajovské kopce – spolek vinařů. Je otevřený spolek vinařů z obcí Březí u Mikulova a Dolních Dunajovic, kteří vyrábějí víno z hroznů vypěstovaných v katastru právě těchto dvou podpálavských obcí.

Základní myšlenkou pro vytvoření spolku byla touha propojit vinaře ze dvou vinařských vesnic, kteří čerpají z jedinečného terroir okolních dunajovských vrchů a zprostředkovat návštěvníkům obcí Březí u Mikulova a Dolní Dunajovice plnohodnotné zážitky a komplexní služby.

O nás

  Viniční tratě

  • Dunajovský kopec

   Dunajovský kopec

  • Kraví hora

   Kraví hora

  • Liščí vrch

   Liščí vrch

  • Mlýnská

   Mlýnská

  • Ořechová hora

   Ořechová hora

  • Plotny

   Plotny

  • Pod slunným vrchem

   Pod slunným vrchem

  • Zimní vrch

   Zimní vrch

   Charakteristika podloží

   Dunajovské kopce (Dunajovické kopce, Dunajovické vrchy), národní přírodní památka zasahující do katastru obcí Dolní Dunajovice, Březí u Mikulova, Brod nad Dyjí a Dobré pole, nemůže svou velikostí konkurovat sousední „velké“ Pálavě. Kvalitativně však představuje neméně zajímavé prostředí pro pěstování révy vinné.

   Půdní podloží je zde tvořeno třetihorními mořskými sedimenty, především vápenitými jílovci a pískovci, které místy překrývají spraše. Díky takto unikátní půdě mají vína z Dunajovských kopců jedinečný a nezaměnitelný charakter.

   Dunajovský kopec - Dolní Dunajovice

   Dd Dunajovskykopec 01
   Dd Dunajovskykopec 02
   Dd Dunajovskykopec 03

   Zimní vrch - Dolní Dunajovice

   Dd Zimnivrch 01
   Dd Zimnivrch 02

   Pod slunným vrchem - Dolní Dunajovice

   Dd Podslunnymvrchem 01
   Dd Podslunnymvrchem 02
   Dd Podslunnymvrchem 03

   Plotny - Dolní Dunajovice

   Dd Plotny 01
   Dd Plotny 02

   Mlýnská - Dolní Dunajovice

   Dd Mlynska 01
   Dd Mlynska 02
   Dd Mlynska 03

   Kraví hora - Dolní Dunajovice

   Dd Kravihora 01

   Liščí vrch - Březí

   B Liscivrch 01
   B Liscivrch 02
   B Liscivrch 03

   Ořechová hora - Březí

   B Orechovahora 01
   B Orechovahora 02

   Proč Dunajovské kopce?

   Národní přírodní památka Dunajovické kopce se rozkládá na výměře 107,16 ha v Dunajovických vrších, které náležejí Dyjsko-svrateckému úvalu. Nachází se na západním svahu Zadního dunajovického hřbetu a její součástí jsou kóty Malá Slunečná (275 m n. m.), Jánská hora (280,5 m n. m.), Liščí kopec (271,7 m n. m.) a Velká Slunečná (283,1 m n. m.). Zasahuje do katastrálních území obcí Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Důvodem ochrany jsou porosty nízkých xerofilních křovin, krátkostébelných trávníků, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, jako je mandloň nízká (Prunus tenella), pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii), katrán tatarský (Crambe tataria), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a jejich biotopy. Území bylo dříve využíváno pro zemědělskou činnost – vinohrady, ovocné sady a pole. Velká Slunečná byla zterasována, nebyla však osázena a v současnosti má charakter stepních lad. Ohrožení způsobuje invazní třtina křovištní a kolonie divokých králíků. Rezervace je spravována Správou CHKO Pálava.

   Zdroj: Wikipedia.org