Skip to main content

Březí u Mikulova

Historie obce
Březí u Mikulova

Původní obec byla založena v 11. nebo 12. století v blízkosti tehdejšího „Schaflerhofu“, u zdroje vody. Bratelsbrunn, r. 1249 jmenován poprvé jako součást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravděpodobně složeno ze slov Bratio a brunn (studna). Starý Bratelsbrunn byl spustošen a zničen válkami a kromě jediné osady srovnán se zemí.

Z 24.dubna 1576 pochází “Vyhlášení” hrabě Thurna o nabídce ke stěhování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce, rodný list nového Bratelsbrunnu.

První osídlenci byli Němci. Nejvyšší počet obyvatel – 1927, žil v obci v roce 1910. V obci se vyučovalo asi od roku 1696. Současná budova radnice sloužila jako zájezdní hostinec. První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1862 a je památkově chráněn, stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice. Má na výšku 4 m, průměr dolního kruhu je 2 m. Nachází se na něm celkem 13.684 skleněných křišťálových ověsků. V k.ú. Březí se nachází 103,0655 ha vinic t.j. 365 109 ks keřů v proslulých viničních tratích Ořechová hora a Liščí vrch. Sousedí s přírodní rezervací Dunajovické kopce.

Naše vinice patří mezi nejteplejší místa na jižní Moravě.

Hospodaří zde několik, ve vinařském světě, známých vinařů jako např. Vinařství Šebesta, Vinařství Kern, Vinařství Volařík, Mikrosvín Mikulov. Dále se začínají pomalu prosazovat noví a mladí vinaři, o kterých ještě určitě uslyšíme.

Naše vinice patří mezi nejteplejší místa na jižní Moravě. Jejich expozice je jižní až jihozápadní. Půdy jsou zde jílovité s vápencovým podložím, místy spraše či záhřevnější a bohatší černozemě. Rodí se zde opravdu krásná a velká vína, která důstojně reprezentují ta místa, odkud pochází. Obzvláště zde vynikají bílá vína jako Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské bílé, nebo Veltlínské zelené. Z modrých se tu pak daří odrůdám Zweigeltrebe, Svatovavřinecké, nebo Rulandské modré. Ryzlink vlašský z Ořechové hory se stal šampionem Vinařského wimbledonu – Valtických vinných trhů 2011. Takřka každoročně jsou vína z Březí zastoupena mezi Top 100 vín České republiky – Salon vín ČR.

Dolní Dunajovice

Historie obce
Dolní Dunajovice

Obec patří k nejstarším sídlům na Moravě. Dolní Dunajovice, německy Unter Tannowitz, odvozené od osobního jména Dunaj. První písemné zmínky o obci pochází z r. 1183. Podle falza ze 14. století Vilém z Kounic daroval r. 1173 patronát kostela v Dolních Dunajovicích klášteru dolnokounickému. Ves sama náležela ve 13. století zmíněnému klášteru. Počátkem 15. století byly Dunajovice povýšeny na městečko s právem dvou jarmarků.

O bohaté historii obce svědčí také četné archeologické nálezy, zejména pohřebišťe z doby před Velkou Moravou s patrnými avarskými vlivy a mnoho dalších historických nálezů. Dolní Dunajovice se mohou pochlubit také spoustou památek, mezi něž patří kostel s farou ze 16. století, který je zasvěcen sv. Jiljí – patronu kojících matek, nemocných a chudých. V blízkosti kostela stojí pranýř, který je dnes památkově chráněn. K dalším zajímavým památkám patří, kromě několika domů a božích muk v polích za obcí, také sousoší sv. Cyrila a Metoděje a sochy světců – sv. Floriána, sv. Marka a sv. Jana Nepomuckého.

Obec je šestou největší vinařskou obcí v republice.

Dolní Dunajovice leží severovýchodně od Mikulova v n. v. 189 m na okraji Národní přírodní památky Dunajovické kopce, které se skládají ze tří kopců – Velká Slunečná, Jánská hora a Liščí kopec. Tyto kopce se mohou pochlubit jedinečnou stepní vegetací na jižní Moravě, nádherným výhledem na okolí, ale především vynikajícími viničními tratěmi jako jsou Zimní vrch, Ořechová hora, Kraví hora, Dunajovský kopec a Plotny. Vinná réva se zde pěstovala v dobách svého největšího rozmachuna téměř na čtvrtině půdy a i dnes je obec se svou výměrou 409 ha vinic s 368 pěstiteli šestou největší vinařskou obcí v republice.

Podmínky pro pěstování révy jsou zde přímo ideální hlavně pro bílé odrůdy ať už je to TYPICKÝ DUNAJOVSKÝ VLAŠÁK – RYZLINK VLAŠSKÝ ale i ostatní odrůdy jako VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, CHARDONNAY, RULANDSKÉ BÍLÉ a ŠEDÉ, SYLVÁNSKÉ ZELENÉ, SAUVIGNON a celá řada ostatních bílých a modrých odrůd. Příznivá poloha a klima, kvalitní půda, dostatek slunce a um zdejších vinařů dávají vzniknout jedinečným vínům jejichž kvalita byla mnohokrát odměněna na mnoha prestižních výstavách u nás i v zahraničí. Sami se dnes můžete přesvědčit o krásách a zajímavostech Dolních Dunajovic a hlavně o kvalitě místních vín našich vinařů, která Vám rádi nabídnou ve svých malebných sklípcích!